top of page

Manipulace se zavazadly / Letiště

Pokud se jedná o dopravní cesty tvořené dopravníky, můžete se spolehnout, že v našem produktovém portfoliu je značná část transportních pásů, které jsou ideální pro užití Vámi řešených aplikací.

Vnitřní prostory letiště skrývají mnoho metrů až kilometrů dopravníků, pro které jsme schopni zajistit jak dodávku materiálu tak servisní úkony spojené přímo s montáží na dopravníku. V neposlední řadě jsme Vám schopni nabídnout hnací řemeny a transportní řemeny, popř. plasty v podobě různých vodítek, bočnic a skluzů.

S těmito pásy je možné pracovat jednoduše a rychle, což dělá stávající dopravní systém více produktivní:

  • Check-in prostor

  • Kontrola příručních zavazadel

  • Při vyzvedávání a distribuci zavazadel

  • Zatáčkové dopravníky

  • Šikmé dopravníky

  • Při nakládání do letadla

Letiště

Pásy musí být schopny zabránit tomu, aby se zavazadla znovu skutálela na šikmých úsecích a když dopravníky pracují v režimu zastavení a provozu.

 

Povrchový vzor a pásová tkanina musí být robustní vzhledem k obrovskému množství zavazadel umístěných na pásech, například vozíkovými kufry při vysokých koncentrovaných nákladech.

Check-in

Během procesu třídění nesmí pásy ani spoje vrhat jakýkoliv stín.

 

Aby se zabránilo tomu, že se něco rozostření na rentgenovém snímku, musí být pásy naprosto ploché, běžet přímo a pohybovat se stejnou rychlostí v rentgenovém zařízení.

Letiště
Letiště
X-ray
Letiště
Letiště
bottom of page