top of page

Ploché řemeny EXTREMULTUS

Na základě svých zvláštních vlastností, vyplývajících z daných kombinací materiálů, se ploché řemeny osvědčily a prosadily prakticky ve všech odvětvích  průmyslu. Kromě mnohostranných konstrukčních možností, vyplývajících z možností  širokého pole výkonu, vedly i hospodářské aspekty k tomu, že se tyto jednoduché a osvědčené ploché řemeny staly spolehlivým strojním elementem ve všech zemích světa  - nejen u nových zařízení, ale i při modernizaci stávajících pohonů.

Kromě pohonných řemenů zahrnuje naše nabídka i řemeny transportní, s možností povrstvení několika desítkami různých druhů povrchů. Vrstvy je možno lepit nejen na ploché a ozubené řemeny, ale i transportní pásy.

Ploché řemeny.jpg

POLYAMIDE

POLYESTER

ARAMIDE

POLYURETHANE

Ploché řemeny pro přenos vysokých výkonů vyhovují požadavkům techniky kladené na pohonný element – možnost specificky velkého zatížení, elastičnost, tlumení chvění a nárazů i možnost rychlostí až 100 m/s a více.

Myšlenka konstrukce tohoto moderního plochého řemenu k silovému přenášení výkonu vychází z předpokladu sjednocení potřebných vlastností do jedné kombinace materiálu tak, aby každý dílčí materiál převzal určitou úlohu odpovídající jeho specifické vlastnosti. Jako tažné vrstvy k přenosu tažných sil je použito plastických hmot polyamidu a polyesteru s neobvykle vysokou pevností v tahu a elastičnosti – prakticky bez trvalého protažení.

PR_osa-removebg-preview.png
PR1-removebg-preview.png
PR3-removebg-preview.png
PR2-removebg-preview.png
bottom of page