top of page

Příčné řezačky

Velké množství papíru a papírových kartonů musí být transportovány řezacím zařízením přes jednotlivé sekce ve vysokých rychlostech, s maximální přesností a nesmí zanechávat žádné stopy po znečištění.

Příčné řezačky

Transportní řemeny s polyesterovým vláknem byly pro toto užití předurčeny.

 

Ani při vysokých rychlostech s dlouhým pracovním intervalem tyto řemeny nevyžadují opětovné napínání a jsou také vhodné pro velmi malé průměry válečků.

Příčné řezačky

Relativně nízké protažení při instalaci minimalizuje zátěž na hřídeli.

 

Dlouhá životnost a rychlé spojování zkracuje instalační dobu a případné prostoje ve výrobě.

bottom of page