top of page

Třídění a distribuce dopisů

V třídění a distribuci dopisů je zapotřebí opatrného zacházení s hladkými a nepřilnavými typy papírů a obálek. Naše flexibilní transportní řemeny tyto potřeby průmyslu zvládají perfektně.

Třídění dopisů

Řemeny s polyesterovým vláknem jsou pro tento účel předurčeny. Ani při vysokých rychlostech s dlouhým pracovním intervalem tyto řemeny nevyžadují opětovné napínání a jsou také vhodné pro velmi malé průměry válečků.

 

Jejich relativně nízké prodloužení při instalaci znamená, že zatížení na hřídeli je minimalizováno.

 

Všechny dodávané transportní řemeny a transportní a procesové pásy mají dlouho životnost, je zde zaručena krátká instalační doba díky rychlému a relativně snadnému spojování, což zkracuje případné prostoje ve výrobě.

Papírenský průmysl
Papírenský průmysl
Třídění dopisů
Papírenský průmysl
Papírenský průmysl
Papírenský průmysl
bottom of page