top of page

Výroba příze

Přeměna vlákna v přízi - spřádací proces - je tím nejdůležitějším spojením v textilním výrobním řetězci.

 

Dosáhnout rostoucích nároků a kvalitativních požadavků na přízi, a přitom zůstat aktivním hráčem v neustále se zvyšující konkurenci v textilním průmyslu, znamená, že neustálé změny jsou žádoucím faktorem ve výrobě.

Výroba příze

Transportní a procesní pásy umožňují ekonomický, automatizovaný tok materiálu v moderních spřádacích systémech a následné zpracování textilií. 

 

Společnostem vyrábějící přízi dodáváme jedny z následujících produktů:

 • Vysoce výkonné transportní a hnací řemeny

 • Vřetena

 • Tangenciální řemeny

 • Transportní a procesové pásy

Výroba příze

V závislosti na konstrukci a povrchu jsou dodávané pásy

 • Antistatické

 • Vysoce vodivé v souladu s ISO/DIN

 • S nízkou hlučností

 • Odolné vůči olejům a dalším chemickým faktorům

 • Přilnavé nebo s nízkým odporem tření

 • Hladké nebo strukturované

 • Odolné proti opotřebení

 • Šetrné k přepravovanému materiálu

 • Odolné vůči znečištění

textile-yarn_conveyor_539x404.jpg

Sekční tangenciální řemenové pohony

 

Tyto typy pohonu kladou vysoké nároky na tangenciální řemeny:
 

 • schopnost odolávat vysokému mechanickému a tepelnému namáhání po celé ploše řemene – zejména při zastavení a zrychlení vřetena

 • přímý chod řemene s malým kmitáním

Výroba příze
bottom of page